Monthly Archives آگوست 2022

نماشویی ساختمان با سایت راپینی راپل

این نما که در آن از مصالحی همچون سیمان و پودر سنگ استفاده میشود، با مرور زمان کدر شده و نیاز به شستشو دارند.

که باید در مرحله اول به صورت واتر جب و با دستگاه فشار قوی نمای ساختمان شستشو شود و سپس تمامی قسمت ها به صورت دستی همراه با ابر و تی و مواد شوینده شستشو شود تا تمامی جرم ها و الودگی ها تا حد ممکن از بین بروند.

این کار بهتر است توسط یک تیم حرفه ای نماشویی انجام گیرد تا نتیج نهایی کیفیت مطلوب را دارا باشد.

اگر بخواهیم تعریفی از نماشویی ساختمان در تهران...

Read More