Monthly Archives آوریل 2024

؟ سئو وبسایت چیست

سئو برای پول

برای آشنایی بیشتر با سئو خارجی، میتوانید مقالهٔ «آموزش سئو خارجی همراه با تکنیکهای کاربردی» را همین حالا مطالعه کنید. صفحهٔ مقصد را بهخوبی توصیف کنید. از کلمات کلیدی ثانویه و فرعی هم در متا دیسکریپشن و صفحهٔ محصول استفاده کنید. با این پست، هم میتوانید تخصص خودتان را نشان دهید و توجه مشتریان راغب احتمالی را جلب کنید و هم بکلینک بگیرید. بهتر است این اصل را باز هم یادآوری کنیم: سئو خارجی صرفا به معنی لینک سازی و گرفتن بک لینک نیست؛ در عوض، از فرصتهای موجود میتوان برای ارتباط بهتر با مخاطبان و مشتریان احتمالی استفاده کرد...

Read More