Monthly Archives آوریل 2023

پس از شراد پاور، برادرزاده آجیت اتحاد مخالفان را در مورد مسائل کلیدی شکست می دهد | اخبار

09 آوریل 2023، 01:41 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

پس از اینکه شراد پاور، رئیس NCP از حمله مخالفان به مسئله آدانی فاصله گرفت، برادرزاده او آجیت پاور نیز در مورد موضوع EVM تغییر جهت داده است. آجیت پاوار گفت که او هیچ مشکلی با EVM ها ندارد و نمی توان آنها را دستکاری کرد. وی همچنین موضع متفاوتی در مورد بحث درجه نخست وزیری داشت و گفت مودی یک رهبر کاریزماتیک است و طرح چنین موضوعاتی پس از 9 سال معنایی ندارد.

Read More

مسمومیت دختر دانش آموزی در ایران: مسمومیت دختران دانش آموز در سراسر ایران ادامه دارد

تهران- ایرنا- رسانه های محلی در ادامه این پدیده مرموز که ماه هاست کشور را تکان داده است، روز شنبه ده ها دانش آموز دختر در چند مدرسه در سراسر ایران مسموم شدند.
از اواخر آبان ماه بسیاری از مدارس، عمدتاً دخترانه، تحت تأثیر مسمومیت های ناگهانی ناشی از گازها یا مواد سمی قرار گرفته اند که در برخی موارد باعث غش و بستری شدن دانش آموزان در بیمارستان می شود.
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک مقام محلی اعلام کرد: دست کم 60 دانش آموز در یک مدرسه دخترانه در شهر هفتکل در استان نفت خیز جنوب غرب خوزستان مسموم شدند...
Read More