wfi: دهلی: کشتی گیران راهپیمایی اعتراضی علیه رئیس WFI برگزار کردند | اخبار

16 مه 2023، 01:28 صبح ISTمنبع: ANI

کشتی گیران معترض به رئیس WFI، بهیج بوشان شاران سینگ، در 15 مه راهپیمایی اعتراضی در دهلی برگزار کردند. کشتی گیران در حالی که پلاکاردهایی در دست داشتند که خواستار اقدام علیه بهیج بوشان شاران سینگ به دلیل اتهامات آزار و اذیت بودند، دیده شدند. پیش از این، در 23 اردیبهشت، نهادهای مختلف زنان و جوامع مدنی نیز برای همبستگی با کشتی گیران، راهپیمایی اعتراضی در دارمشالا برگزار کردند.