WB: انجمن فرهنگی بودایی هیمالیا برای حمایت از دالایی لاما در سیلیگوری تجمع اعتراضی برگزار کرد.

20 آوریل 2023، 05:53 عصر ISTمنبع: ANI

انجمن فرهنگی بودایی هیمالیا در 19 آوریل یک تظاهرات اعتراضی را در منطقه سالوگارا در سیلیگوری برگزار کرد. این تظاهرات برای ابراز همبستگی با رهبر معنوی تبت دالایی لاما پس از جنجال های اخیر که توسط یک ویدئو برانگیخته شد، برگزار شد. صدها نفر تجمع کردند و شعارهایی در حمایت از دالایی لاما سر دادند. معترضان ادعا کردند که این ویدئو توطئه ای برای بدنام کردن دالایی لاما بوده است