vande bharat express: PM Modi از اولین قطار سریع السیر Vande Bharat در کرالا پرچم می زند | اخبار

25 آوریل 2023، 11:32 صبح ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی، در یک سفر دو روزه به کرالا، اولین قطار سریع السیر واند بهارات این ایالت را روز سه شنبه از اینجا پیاده کرد. مودی در ساعت 10:30 صبح از ایستگاه مرکزی راه‌آهن Thiruvananthapuram از قطار خارج شد. قبل از خروج قطار سریع السیر Vande Bharat از سکوی 1 ایستگاه راه آهن، او با گروهی از بچه های مدرسه در داخل یکی از واگن های قطار تعامل داشت. عارف محمد خان، فرماندار کرالا، پینارایی ویجایان، وزیر ارشد و شاشی ثارور، نماینده کنگره نیز با نخست وزیر در تعامل با دانشجویان در داخل قطار حضور داشتند.