Uttarakhand CM ، Yogi Adityanath با موها در Chamoli تعامل دارند | اخبار

17 نوامبر 2020 ، 11:23 PM ISTمنبع: ANI

یوگی آدیتیانات ، وزیر ارشد اوتار پرادش و تریوندرا سینگ راوات ، وزیر ارشد اوتاراخند ، در 17 نوامبر از دهکده مانا در منطقه چامولی بازدید کردند. مانا آخرین دهکده در مرز بین المللی همسایه چین است. هر دو همتای خود با پرسنل امنیتی ملاقات و تعامل داشتند. وزیر ارشد UP در 15 نوامبر وارد اوتاراخند شد.