UP: بستگان اسد در مراسم پایانی او در پرایاگراج | اخبار

15 آوریل 2023، 11:53 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

بقایای اسد پسر عتیق احمد روز شنبه در پرایاگراج رسید. اعضای خانواده مادری اسد شرکت کردند و آخرین مراسم او را انجام دادند. اسد توسط UP STF در جانسی کشته شد. از سوی دیگر، پلیس اوتار پرادش آخرین مناسک غلام را پس از دریافت نشدن جسد وی توسط خانواده اش انجام خواهد داد. مادر غلام گفت که عمل حکومت یوگی صحیح است. او گفت که نمی دانست پسرش قبلاً برای یک گانگستر کار می کرد.