sitaram yechury: Sitaram Yechury خواستار تحقیق از قاضی در قتل عتیق احمد شد | اخبار

19 آوریل 2023، 01:03 صبح ISTمنبع: ANI

سیتارام یچوری، رهبر حزب کمونیست هند (مارکسیست) در 18 آوریل خواستار تحقیقاتی از قاضی نشسته برای تحقیق در مورد قتل عتیق احمد و برادرش اشرف شد. و بنابراین، این موضوع باید به طور کامل بررسی شود که چگونه اتفاق افتاده است. چگونه این حادثه وقیحانه با حضور نیروی عظیم پلیس در آنجا رخ داد؟ سیتارام یچوری گفت: ما نه فقط یک قاضی بازنشسته، بلکه یک قاضی مستقر را درخواست کرده ایم.