SIA به چندین مکان در سرتاسر کشمیر جنوبی در پرونده مربوط به تامین مالی تروریسم حمله می کند | اخبار

02 مه 2023، 08:43 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

در ارتباط با یک پرونده مربوط به تامین مالی فعالیت های تروریستی، SIA حملاتی را در چندین مکان در کشمیر جنوبی انجام داد. این عملیات چندین سایت را با هدف جمع آوری شواهد و شناسایی مظنونین احتمالی هدف قرار داد. تحقیقات ادامه دارد و هنوز مشخص نیست که چه مدارکی در جریان این حملات جمع آوری شده است. با این حال، مقامات بر تعهد خود برای مبارزه با تروریسم و ​​تضمین امنیت و امنیت منطقه تاکید کرده اند.