shimla: HP: پلیس شیملا «طرح ترافیک یک دقیقه ای» را برای سهولت در تردد وسایل نقلیه معرفی می کند | اخبار

12 مه 2023، ساعت 15:30 ISTمنبع: ANI

پلیس در شیملا یک طرح ترافیکی جدید را برای کاهش ازدحام ترافیک در شهر آغاز کرده است. جریان ترافیک در شیملا باعث ازدحام حاد می شد و بین 60 تا 90 دقیقه طول می کشید تا مسافران به مقصد برسند. طرح جدید ترافیک یک دقیقه ای از پایه زمان، عدد و مکان استفاده می کند و دارای نقاط توقف و توقف از شهر است. این طرح یک چرخه دوره ای یک دقیقه ای را با نسبت 40:20 و 20:40 برای رهاسازی وسایل نقلیه و کاهش ازدحام تعیین می کند. سیکل دوره ای را یک دقیقه تنظیم کنید و با نسبت 40:20 و 20:40 ما در حال رهاسازی وسایل نقلیه هستیم و این به رفع ازدحام در شهر کمک می کند.”