SC می گوید که دولت گجرات باید دلایلی را برای آزادی زودهنگام ارائه دهد | اخبار

18 آوریل 2023، 05:25 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

دیوان عالی چندین مشاهدات شفاهی در مورد تصمیم دولت گجرات مبنی بر آزادی زودهنگام محکومان پرونده تجاوز جنسی بیلکیس بانو ارائه کرد. دادگاه همچنین گفت که این پرونده را نمی توان با پرونده افرادی که به قتل یک فرد ساده محکوم شده اند مقایسه کرد.