SC درخواست تجدید نظر Chanda Kochhar علیه اخراج از بانک ICICI را رد کرد اخبار

01 دسامبر 2020 ، 02:47 PM ISTمنبع: بار اکنون

دادگاه عالی درخواست تجدید نظر مدیرعامل سابق بانک ICICI و مدیر عامل Chanda Kochhar را علیه حکم دادگاه عالی بمبئی در سال گذشته مبنی بر رد ادعای وی در مورد برکناری به عنوان رئیس بانک رد کرد. دادگاه اوج از مداخله در دستور دادگاه عالی بمبئی خودداری كرد كه دادخواست ارسالی كوچار را به چالش كشیدن خاتمه وی در رابطه با پرونده ICICI-Videocon رد كرد. نیمکت نشینی به ریاست دادگستری سانجی کیشان کائول گفت: “متأسفیم ، ما تمایلی به دخالت در دستور دادگاه عالی نداریم.” دادگاه اوج افزود: “این در حوزه بانک خصوصی و کارمند است.”