sarasa venkatanarayana bhatti: قاضی Sarasa Venkatanarayana Bhatti به عنوان رئیس دادگاه عالی کرالا سوگند یاد کرد | اخبار

01 ژوئن 2023، 10:28 عصر ISTمنبع: ANI

قاضی ساراسا ونکاتانارایانا بهاتی در 01 ژوئن به عنوان رئیس قاضی دادگاه عالی کرالا سوگند یاد کرد. عارف محمد خان فرماندار کرالا در راج باوان سوگند یاد کرد. او پیش از این به عنوان سرپرست قاضی دادگاه عالی کرالا خدمت می کرد.

مطالب جدید خواندنی  بدتر از اظهارات سونیا گاندی: انوراگ تاکور خارگ را به خاطر خطاب به نخست وزیر مودی "مار سمی" مورد انتقاد قرار داد | اخبار