Sachin Pilot قبل از روزه داری یک روزه خود به مهاتما جیوتیبا فوله در جیپور ادای احترام می کند | اخبار

11 آوریل 2023، 05:30 عصر ISTمنبع: ANI

رهبر کنگره ساچین پیلوت در 11 آوریل به مهاتما جیوتیبا فوله در جیپور، راجستان ادای احترام کرد. رهبر کنگره ساچین پیلوت یک روز اعتراض سریع در جیپور برگزار خواهد کرد. او پیشنهاد روزه یک روزه را به دلیل درخواست خود برای «اقدام علیه فساد» در دوران حکومت BJP مطرح کرد. بحران تازه ماه ها قبل از برگزاری انتخابات مجلس در این ایالت که قرار است اواخر امسال برگزار شود، ظاهر شده است.