S Somanath رئیس ISRO در معبد Chengalamma برای موفقیت PSLV-C55 دعا می کند | اخبار

21 آوریل 2023، 10:22 عصر ISTمنبع: ANI

S Somanath، رئیس سازمان تحقیقات فضایی هند (ISRO) در 21 آوریل در معبد Chengalamma در سولارپتا برای موفقیت PSLV-C55 دعا کرد. وی در گفتگو با اصحاب رسانه از راه اندازی PSLV-C55 خبر داد و خواستار تماشای آن در کانال یوتیوب ISRO در تاریخ 22 آوریل شد.