S Jaishankar می گوید: هندی ها شهرت جهانی پیدا کرده اند… اخبار

15 مه 2023، ساعت 12:05 عصر ISTمنبع: TOI.in

وزیر امور خارجه اس جایشانکار در 14 مه با مهاجران هندی در سوئد تعامل کرد و تحولات در حال انجام در هند را مورد بحث قرار داد. او گفت که هندی ها شهرت جهانی پیدا کرده اند. روابط دیپلماتیک بین سوئد و هند در سال 1948، یک سال پس از استقلال هند برقرار شد.