rohtak: دستیار شهرساز هاریانا به دلیل دریافت رشوه 10 میلیون روپیه بازداشت شد | اخبار

02 ژوئن 2023، 01:13 عصر ISTمنبع: TOI.in

یک مقام روز پنجشنبه گفت که اداره مبارزه با فساد هاریانا سه نفر از جمله یک معاون برنامه ریز شهری را که در شرکت شهرداری روهتک مستقر شده بود، به دلیل دست داشتن در مطالبه و دریافت رشوه به ارزش 10 میلیون روپیه دستگیر کرده است. سخنگوی دفتر گفت که طبق شاکی، دستیار شهرساز با تبانی با تریلوک چاند شارما، یک معمار خصوصی، رشوه 40 لک از او خواسته است.

مطالب جدید خواندنی  قضات باید با کلمات آموزش ببینند زیرا اکثر HC ها در حال پخش زنده در یوتیوب هستند: CJI Chandrachud | اخبار