RBI اسکناس‌های 2000 روپیه‌ای را از گردش خارج می‌کند و همچنان به عنوان ارز قانونی باقی می‌ماند | اخبار

19 مه 2023، 07:35 عصر ISTمنبع: TOI.in

بانک مرکزی هند اسکناس های 2000 روپیه ای را از گردش خارج کرده است. اگرچه اسکناس ها همچنان به صورت قانونی باقی می مانند و مردم می توانند این اسکناس ها را در شعب بانک ها مبادله کنند یا به حساب خود واریز کنند. RBI از بانک ها خواسته است که فورا صدور اسکناس های 2000 روپیه ای را در حین توزیع پول نقد به مشتریان متوقف کنند. اعضای عمومی تا 30 سپتامبر زمان خواهند داشت تا یادداشت های خود را مبادله کنند.