Poonam Pandey: شوت “Topless” در Goa | اخبار

نوامبر 05 ، 2020 ، 03:26 PM ISTمنبع: TOI.in

بازیگر پونام پاندی پس از فیلمبرداری برهنه در سد چاپولی گوا در کاناکونا بار دیگر جنجال به پا کرد. این ویدئو به هیاهو در میان مردم محلی منجر شده است ، که در 4 نوامبر ، دفتر معاون مجموعه را تحت الشعاع قرار دادند. مردم محلی خواستار تعلیق بازرس پلیس کاناکونا ، توکارم چاوان شدند. مردم محلی همچنین ادعا کرده اند که پلیس ثبت FIR را برای افراد درگیر در این حادثه به تأخیر انداخت. در صورت عدم تعلیق PI اعتصاب نامحدود در کل تالوکا اعلام شده است.