PM Modi سهام موسسه آموزش و تحقیقات پزشکی NAMO در سیلواسا | اخبار

25 آوریل 2023، 09:43 عصر ISTمنبع: ANI

به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت برای تقویت زیرساخت‌های پزشکی در کشور، نخست‌وزیر نارندرا مودی در 25 آوریل از دانشگاه تازه‌ساخت انستیتو آموزش و تحقیقات پزشکی NAMO در سیلواسا در قلمرو اتحادیه دادرا و ناگار هاولی و دامان و دیو بازدید کرد. وی موسسه آموزش و تحقیقات پزشکی NAMO را تقدیم ملت کرد. افتتاح پردیس انگیزه ای به تلاش های دولت برای ارائه مراقبت های بهداشتی خواهد داد. پردیس جدید با هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد روپیه ساخته شده است.