PM Modi درباره آهنگ “Naatu Naatu” که در فضای مجازی منتشر شده است با من صحبت کرد: خواننده استرالیایی گای سباستین | اخبار

23 مه 2023، 11:22 صبح ISTمنبع: TOI.in

گای سباستین خواننده استرالیایی روز سه شنبه در سیدنی با نخست وزیر نارندرا مودی دیدار کرد. دیدار با جناب عالی افتخاری باورنکردنی است. او بسیار خونگرم و مهربان بود و همه چیز را با این احترام گوش می کرد. ما در مورد موسیقی صحبت کردیم و او آهنگی را به من نشان داد که در فضای مجازی منتشر شده است به نام “Naatu Naatu”. بنابراین، این آهنگ است. چیزی که قرار است بروم و یاد بگیرم. ما در مورد مادرم که اهل کانپور است صحبت کردیم.” سباستین گفت.

مطالب جدید خواندنی  PM Modi از مجسمه Jainacharya Shree Vijay Vallabh Surishwer Ji Maharaj رونمایی کرد اخبار