PM Modi درباره آهنگ “Naatu Naatu” که در فضای مجازی منتشر شده است با من صحبت کرد: خواننده استرالیایی گای سباستین | اخبار

23 مه 2023، 11:22 صبح ISTمنبع: TOI.in

گای سباستین خواننده استرالیایی روز سه شنبه در سیدنی با نخست وزیر نارندرا مودی دیدار کرد. دیدار با جناب عالی افتخاری باورنکردنی است. او بسیار خونگرم و مهربان بود و همه چیز را با این احترام گوش می کرد. ما در مورد موسیقی صحبت کردیم و او آهنگی را به من نشان داد که در فضای مجازی منتشر شده است به نام “Naatu Naatu”. بنابراین، این آهنگ است. چیزی که قرار است بروم و یاد بگیرم. ما در مورد مادرم که اهل کانپور است صحبت کردیم.” سباستین گفت.