PM Modi خطاب به پرسنل نیروی هوایی در Jaisalmer | اخبار

14 نوامبر 2020 ، 03:36 PM ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی امروز دیوالی را در کنار نیروهای مسلح هند در جیسالمر جشن گرفت. نخست وزیر مودی خطاب به پرسنل نیروی هوایی گفت: “اگر کسی چشم بدی به ما بیندازد ، سربازان ما به طور مناسب به آنها پاسخ می دهند. این اعتبار ارتش هند در جهان را ثابت می کند. امروز ، ارتش این کشور درگیر تمرین های نظامی با سایر کشورهای بزرگ ” وی گفت: “ما برای مبارزه با تروریسم درگیر مشارکت های استراتژیک هستیم. نیروهای مسلح هند نشان داده اند که می توانند در هر مکان و هر زمان به بهشت ​​های تروریست ها حمله کنند.”