PM Modi تقریباً RuPay Card faz-2 را در 20 نوامبر در بوتان راه اندازی می کند: MEA | اخبار

19 نوامبر سال 2020 ، ساعت 11:01 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

نخست وزیر هند ، نارندرا مودی و نخست وزیر بوتان ، لوتای تسرینگ فوراً RuPay Card فاز 2 را در 20 ژانویه در کشور همسایه راه اندازی می کنند. بوتان تقریباً RuPay Card faz-2 را در 20 نوامبر در بوتان راه اندازی می کند. دو نخست وزیر مرحله 1 پروژه را در سفر نخست وزیر مودی به بوتان در آگوست 2019 راه اندازی کرده بودند. ” “اجرای مرحله 1 کارت RuPay بازدید کنندگان هندی را در بوتان امکان دسترسی به دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش در بوتان را فراهم می کند. مرحله 2 به دارندگان کارت بوتانی اجازه می دهد تا به شبکه RuPay در هند دسترسی پیدا کنند. “