PM Modi به من گفت که این نقاشی بسیار زیبا است: نقاش ژاپنی هیروکو تاکایاما | اخبار

20 مه 2023، ساعت 11:00 صبح ISTمنبع: TOI.in

PM Modi به من گفت که این نقاشی بسیار زیبا است و او از پذیرفتن آن بسیار خوشحال است. 42 سال پیش بود که برای اولین بار به هند سفر کردم. روحیه مردمی که در خاک هند زندگی می کنند بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. از آن زمان من انرژی و دعای مردم و فرهنگ هند را که از آنها دریافت کردم تزریق می کنم: نقاش برجسته ژاپنی هیروکو تاکایاما در مورد تعاملش با نخست وزیر مودی در هیروشیما، ژاپن