PM Modi با کارگرانی که پشت ساخت موسسه تحقیقات و آموزش پزشکی NAMO در سیلواسا هستند تعامل دارد | اخبار

25 آوریل 2023، 09:48 عصر ISTمنبع: TOI.in

نارندرا مودی، نخست وزیر، در 25 آوریل پس از بازرسی از پردیس تازه‌ساخت NAMO آموزش و پژوهش پزشکی سیلواسا در قلمرو اتحادیه دادرا و ناگار هاولی و دامان و دیو، با کارگران ساختمانی که موسسه تحقیقات و آموزش پزشکی NAMO را ساخته بودند، تعامل کرد.