PM Modi از مجسمه Jainacharya Shree Vijay Vallabh Surishwer Ji Maharaj رونمایی کرد اخبار

16 نوامبر 2020 ، 02:56 PM ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی از مجسمه Jainacharya Shree Vijay Vallabh Surishwer Ji Maharaj در پالی ، راجستان به مناسبت صد و پنجاه و یکمین جشن جایانتی این قدیس رونمایی کرد. نخست وزیر مودی ، که در یک رویداد مجازی از مجسمه رونمایی کرد ، گفت: “یک مقدس مقدس در هر دوره در کشور ما بوده است ، که با توجه به آن دوره به جامعه جهت داده است. Acharya Vijay Vallabh چنین مقدس بود.”