PM Modi احتمالاً برای بررسی آمادگی واکسن Covid از موسسه Serum India بازدید خواهد کرد | اخبار

نوامبر 26 ، 2020 ، 01:57 PM ISTمنبع: بار اکنون

نخست وزیر نارندرا مودی احتمالاً از م Instituteسسه سرم در پونا بازدید می کند. منابعی در دولت گفتند که وی ممکن است از م instسسه بازدید کند تا روند تولید و توزیع واکسن Covid-19 را درک کند. نخست وزیر جلسه بررسی با وزرای ارشد برگزار کرده بود و وی به صراحت گفته بود که واکسن باید به همه برسد.