pawan khera: رهبر کنگره Pawan Khera دولت BJP را مورد انتقاد قرار داد | اخبار

12 آوریل 2023، 10:22 صبح ISTمنبع: TOI.in

«تمام جهان و هند به دنبال هدف قرار گرفتن نهادهای قانون اساسی در هند هستند. به عنوان یکی از قدیمی ترین، با تجربه ترین و حیاتی ترین حزب سیاسی کنگره، مسئولیت خود را برای اقدام در برابر چنین وضعیتی درک می کند. پاوان خرا گفت که ما کاملاً برای این جنگ آماده شده ایم.