pawan khera: رهبر کنگره Pawan Khera دولت BJP را مورد انتقاد قرار داد | اخبار

12 آوریل 2023، 10:22 صبح ISTمنبع: TOI.in

«تمام جهان و هند به دنبال هدف قرار گرفتن نهادهای قانون اساسی در هند هستند. به عنوان یکی از قدیمی ترین، با تجربه ترین و حیاتی ترین حزب سیاسی کنگره، مسئولیت خود را برای اقدام در برابر چنین وضعیتی درک می کند. پاوان خرا گفت که ما کاملاً برای این جنگ آماده شده ایم.

مطالب جدید خواندنی  EAM هند را "نامزد شایسته" برای نامزدی شورای امنیت سازمان ملل می خواند. می‌گوید «به طرق مختلف کمک کرد» | اخبار