NSUI علیه معاون صدراعظم دهلی اعتراض کرد | اخبار

31 مه 2023، 01:48 عصر ISTمنبع: TOI.in

اتحادیه ملی دانشجویان هند روز چهارشنبه اعتراضی علیه لوکش چوگ معاون صدراعظم دهلی برگزار کرد. دانشجویان مدعی شدند که دانشگاه حتی پس از لغو حکم محرومیت، پایان نامه دکتری او را نمی پذیرد. چو به دلیل ادعای دخالت او در سازماندهی نمایش مستند ممنوعه بی بی سی درباره نخست وزیر نارندرا مودی، به مدت یک سال از شرکت در امتحان محروم شد.