NDRF شماره خط کمک را با تشدید طوفان موکا و تهدید جدی منتشر کرد | اخبار

12 مه 2023، ساعت 04:19 عصر ISTمنبع: ANI

طوفان موکا به یک طوفان طوفانی شدید تبدیل شده است. به ماهیگیران و کشتی‌ها توصیه می‌شود که وارد بخش‌های مرکزی و شمال شرقی خلیج بنگال و شمال دریای آندامان نشوند. به شناورهای موجود در آن مناطق دستور داده شده است که به ساحل بازگردند. تیم های NDRF از مردم می خواهند در خانه بمانند. گورمایندر سینگ، فرمانده گردان NDRF، بینش خود را در مورد این طوفان به اشتراک می گذارد.