NCP تحت رهبری شراد پاور نشستی مهم برگزار می کند، حزب در مورد نظرسنجی های 2024 لوک سبها می اندیشد | اخبار

17 مه 2023، ساعت 04:10 عصر ISTمنبع: اکنون آینه

NCP در حال برگزاری یک جلسه حیاتی برای بحث در مورد موضوعات مختلف مهم است. این نشست بسیار مهم تلقی می شود زیرا اولین جلسه پس از استعفای شارد پاور است. در این جلسه، رهبران احزاب در مورد رای گیری های بعدی لوک سبها و همچنین رای گیری های شهرداری در ماهاراشترا طوفان فکری خواهند کرد.