namaz: مسلمانان هنگام خواندن نماز در روستای سونیپات مورد حمله قرار گرفتند، صلح برقرار شد | اخبار

10 آوریل 2023، ساعت 04:20 عصر ISTمنبع: PTI

گروهی از «عناصر ضداجتماعی» به مسلمانان هنگام خواندن نماز در روستایی در سونیپات حمله کردند که منجر به تنش در منطقه شد. این حادثه در نماز جمعه زمانی رخ داد که این گروه نماز را برهم زدند و ادعا می‌شد که به نمازگزاران بدرفتاری کردند. با این حال، مداخله سریع پلیس و اداره محلی به برقراری آرامش در منطقه کمک کرد. مقامات چندین نفر را در ارتباط با این حادثه دستگیر کرده و به جامعه مسلمانان از امنیت و امنیت آنها اطمینان داده اند. این حمله نیاز به هماهنگی جمعی و احترام به احساسات مذهبی در کشور را برجسته می کند.