MoS Nityanand Rai اقدام خط مقدم BSF را در میان بیماری همه گیر COVID-19 تمجید می کند | اخبار

01 دسامبر 2020 ، 10:15 PM ISTمنبع: ANI

نیروهای امنیتی مرزی (BSF) 56 امین روز بزرگ شدن خود را در 01 دسامبر جشن گرفتند. مهمان اصلی این رویداد وزارت امور خارجه (امور داخلی) ، نیتیانند رای بود. راعی در سخنرانی در این گردهمایی گفت: “ما همچنین در خط مقدم جنگ BSF در جنگ COVID-19 ستایش می کنیم. پرسنل ما نیز آلوده شده اند اما هرگز روحیه خود را برای مبارزه رها نکردند. ” وی همچنین گفت: “همسایه ما در حال نقض آتش بس با تکرار هشدار دهنده ، و قاچاق مواد مخدر از مرز است. ما همچنین در حال کشف بیشتر و بیشتر تونلهای مخفی استفاده شده برای نفوذ هستیم. “