mos dr bharati pravin pawar: MoS Bharati Pawar، MoS Shripad Naik در جلسه افتتاحیه دومین نشست G20 HWG در گوا شرکت کردند | اخبار

18 آوریل 2023، ساعت 12:50 صبح ISTمنبع: ANI

دکتر بهاراتی پراوین پاوار، وزیر دولت در امور بهداشت و رفاه خانواده و وزیر اتحادیه در امور گردشگری، بنادر و کشتیرانی و آبراه شری شریپاد نایکات در جلسه افتتاحیه دومین جلسه کارگروه بهداشت G20 در گوا در 17 آوریل شرکت کردند. دومین گروه کاری بهداشت بر اساس بیانیه رسمی، نشست (HWG) تحت ریاست G20 هند از 17 تا 19 آوریل در گوا برگزار می شود. بیش از 180 نماینده از 19 کشور عضو G20، 10 کشور دعوت شده و 22 سازمان بین المللی در این نشست شرکت خواهند کرد. چندین برنامه فرهنگی با طعم فرهنگ گوا برای نمایش تنوع و فرهنگ غنی هند بر اساس فلسفه هند در نظر گرفته شده است. از “Atithi Devo Bhava”.