Mann ki Baat قسمت 100: PM Modi با سازنده چوب مداد کشمیر منظور احمد صحبت می کند | اخبار

30 آوریل 2023، ساعت 12:54 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

در صدمین اپیزود «مان کی بعات»، نخست وزیر نارندرا مودی با منظور احمد، یک تولیدکننده چوب مداد از کشمیر، درباره شغل خود صحبت کرد. نخست وزیر در یکی از برنامه های «من کی بعات» از او و کارش نام برده بود. منظور بیان کرد که از زمانی که او و کارهایش در «من کی بعات» برجسته شدند، حجم کار او افزایش یافته است. وی همچنین خاطرنشان کرد که بیش از 200 نفر را استخدام کرده است و قصد دارد در آینده تعداد بیشتری را اضافه کند.