K Annamalai پرونده تهمت TR Baalu ​​رهبر DMK علیه او را “شوخی” می داند | اخبار

12 مه 2023، 11:57 عصر ISTمنبع: ANI

K Annamalai، رئیس تامیل نادو BJP در 12 مه در مورد پرونده افترا که توسط رهبر DMK علیه وی تشکیل شده بود صحبت کرد و آن را “شوخی” نامید. او گفت: “سران DMK، تی آر بالو و RS Bharathi امروز صبح در مورد من اظهار نظر کردند. پرونده تهمت TR Baalu ​​علیه من یک شوخی است. من اتهامات بیشتری را علیه او مطرح خواهم کرد زیرا آنها فساد زیادی انجام داده اند.