JS Chauhan، نگهبان ارشد جنگل‌ها در مورد مرگ دومین یوزپلنگ در پارک ملی Kuno: «نگه‌داری همه یوزپلنگ‌ها در یک مکان خطرناک خواهد بود». اخبار

24 آوریل 2023، 02:23 بعد از ظهر ISTمنبع: TOI.in

نه، شک ندارم، یوزپلنگ زنده می ماند، مشکلی نیست. یوزپلنگی که قبلاً مرده بود قبل از انتقال به اینجا بیمار بود، مشکل کلیوی داشت. اما ما می خواهیم علت مرگ این یوزپلنگ دوم را بدانیم… من از آنها (دولت مرکزی) درخواست کرده ام که در مورد زیستگاه مناسب دیگری برای یوزپلنگ تصمیم بگیرند… نگهداری همه یوزها در یک مکان خطرناک است: JS Chauhan, سرپرست اصلی حفاظت از جنگل ها (حیات وحش)