J&K: 30 زن بر اثر ریزش خانه در روستای خانتر پونچ مجروح شدند اخبار

13 آوریل 2023، 09:41 عصر ISTمنبع: ANI

بیش از 30 زن پس از ریزش خانه ای در روستای خانتر در منطقه پونچ جامو و کشمیر در 13 آوریل مجروح شدند. همه مجروحان در بیمارستان بستری شده و تحت مداوا هستند. «بیش از 30 زن در پی ریزش یک خانه در قریه خانتر ولسوالی پونچ زخمی شدند. دکتر ذوالفکر احمد، سرپرست بیمارستان ناحیه پونچ، گفت: همه مجروحان در بیمارستان بستری شده اند و تحت مداوا هستند.