J&K: 3 جاوان ارتش ، 3 غیرنظامی کشته شده در چندین مورد نقض آتش بس در امتداد LoC | اخبار

13 نوامبر سال 2020 ، ساعت 11:02 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

در حالی که پیشنهادات نفوذ توسط تروریست های مورد حمایت پاکستان و نقض آتش بس توسط نیروهای کشور همسایه را نقض می کرد ، سه سرباز در دو مکان جداگانه در جامو و کشمیر کشته شدند. منابع ارتش خبر دادند که دو سرباز در بخش اوری کشته شدند در حالی که یک سرباز در بخش گورز کشته شد. در حالی که ارتش پاکستان در چندین بخش از Uri تا Gurez در امتداد خط کنترل (LoC) در جامو و کشمیر نقض آتش بس غیرقابل پیش بینی انجام داد ، سه غیرنظامی کشته و چندین زخمی مصدوم شدند