J&K: پس از 30 سال آشفتگی، کار ساخت و ساز Yatri Niwas در نودال ترال آغاز شد | اخبار

08 مه 2023، ساعت 12:34 صبح ISTمنبع: ANI

پس از 30 سال آشفتگی، کار ساخت و ساز یاتری نیواس و دیوار مرزی زیارتگاه در روستای نودال ترال در ناحیه پولواما جامو و کشمیر آغاز شد. 15 نفر از اعضای هیئت پاندیت کشمیری برای کمک به ساخت و ساز این زیارتگاه تاریخی وارد روستای نودل ترال شدند. سازمان‌های محلی مسلمان نیز دست به دست هم دادند تا تاریخ را بیافرینند. زیارتگاه باستانی نودال به شکل چشمه آبی با شیو لینگ سفید در وسط وجود دارد. تعداد زیادی از پاندیت های کشمیری نیز در جشنواره ویژه پوجا و هاوان که در نودال ترال برگزار شد، شرکت کردند. تمام تمهیدات توسط اداره ترال برای فداییانی که از آمارنات یاترا به این زیارتگاه بازمی گردند، مهیا شد.