J&K: با ضرب و شتم Covid-19 ، دانش آموزان در کلاس 10 امتحان شرکت می کنند | اخبار

11 نوامبر 2020 ، 11:20 PM ISTمنبع: ANI

دانش آموزان در کلاس 10 امتحان سالانه منظم شرکت کردند که توسط هیئت آموزش ایالتی جامو و کشمیر برگزار شد. تمام SOP های COVID توسط دولت پیگیری شد تا دانش آموزان از عفونت وحشتناک COVID در امان بمانند. نیمکت هایی که دانش آموزان روی آنها امتحان می دادند برای حفظ فاصله اجتماعی فاصله داشتند. بهداشت مناسب سالن های معاینه نیز حفظ شد. دولت قبلاً به دلیل تأثیر همه گیری COVID-19 و قفل شدن ، برنامه آرام سازی را در برنامه درسی اعلام کرده است.