Jagdeep Dhankhar: تراکنش های پرداخت دیجیتال در سال 2022 در هند به 1.5 تریلیون رسید: Jagdeep Dhankhar | اخبار

06 مه 2023، 09:09 صبح ISTمنبع: TOI.in

تراکنش های پرداخت دیجیتال در سال 2022 در هند به 1.5 تریلیون رسید. اگر این آمار را در رابطه با بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان با هم در نظر بگیرم چهار برابر است. ما 700 میلیون کاربر اینترنت داریم و نه فقط کاربران، بلکه سیستم تحویل هند در هند را به سطحی تبدیل کرده‌اند که هرگز نمی‌توانستیم پیش از این تصور کنیم. جاگدیپ دانکهار، معاون رئیس جمهور گفت: احساس مسئولیت شفافیت در سیستم تحویل، شعار جدید است.