ISRO ماهواره مشتری EOS-01 و 9 را از مرکز فضایی Satish Dhawan در Sriharikota پرتاب کرد | اخبار

07 نوامبر 2020 ، 06:01 PM ISTمنبع: بار اکنون

ISRO روز شنبه ماهواره های مشتری EOS-01 و 9 را از مرکز فضایی Satish Dhawan در Sriharikota پرتاب کرد. رئیس ISRO کی سیوان گفت ، “این مأموریت برای ISRO بسیار ویژه و غیرمعمول است. فعالیت فضایی را نمی توان از” کار از خانه “انجام داد. هر مهندس باید در آزمایشگاه حضور داشته باشد. هنگام صحبت در مورد مأموریت هایی از این قبیل ، هر تکنسین ، کارمند باید با هم کار کند. “