imkmk: نخست وزیر مودی توانایی برگزاری «سنگول» را دارد: دواناتان یاداو، رئیس IMKMK | اخبار

بنیانگذار و رئیس Inthiya Makkal Kalvi Munnetra Kazhagam، Devanathan Yadav در 26 مه گفت که “سنگول” یک سنت تامیلی نیست، بلکه یک سنت هندی است. دواناتان یاداو در حین صحبت با ANI گفت: “این یک سنت تامیلی نیست بلکه یک سنت هندی است، امپراتور چولاس یکی از بزرگترین امپراتورهای جهان است. امپراتور چولاس مراسم “سنگول” را برگزار می کرد. نخست وزیر مودی توانمند است و “سنگول” را در دست دارد.