imd: دانشمند IMD می گوید: ما هشدار موج گرما صادر کرده ایم | اخبار

22 مه 2023، ساعت 02:20 عصر ISTمنبع: TOI.in

ما برای امروز برای جنوب هاریانا، دهلی، جنوب UP، پارلمان شمالی، جارکند، بیهار و بنگال هشدار موج گرما صادر کرده ایم. سوما سن روی، دانشمند IMD می گوید: فردا، هشدار موج گرما برای هیچ مکان دیگری به جز جارکند داده نمی شود.

مطالب جدید خواندنی  کشاورزان اعتراض می کنند: CM Chouhan | ادعا می کند: "کنگره پریشان است ، بدنبال هرج و مرج است" اخبار