IAF با تشدید «عملیات کاوری»، شهروندان سالخورده را به خانه بازمی گرداند | اخبار

01 مه 2023، 06:57 عصر ISTمنبع: ANI

همزمان با ادامه درگیری ها در سودان، هند “عملیات کاوری” را برای نجات شهروندان سرگردان تشدید کرد. نیروی هوایی هند شبانه روز به طور خستگی ناپذیر برای تخلیه ایمن هندی ها تلاش می کند. دو هواپیمای C-130 J 260 نفر از جمله شهروندان سالخورده را تخلیه کردند. هواپیمای C-130 J 260 نفر از جمله افراد مسن بالای 90 سال و یکی بالای 102 سال را تخلیه کرد. تاکنون حدود 3000 هندی سرگردان، سودان بحران زده را به مقصد جده ترک کرده اند. سودان به دلیل درگیری بین ارتش و نیروهای شبه نظامی خونریزی را تجربه می کند. حتی با وجود آتش بس 72 ساعته، ادعاهایی مبنی بر خشونت وجود دارد.