HP: Anurag Thakur امکانات ورزشی مختلف را در مرکز ملی تعالی در Hamirpur افتتاح کرد اخبار

14 آوریل 2023، 11:03 عصر ISTمنبع: ANI

به مناسبت صد و سی و سومین سالگرد تولد دکتر بهیم رائو آمبدکار، آنوراگ تاکور وزیر امور جوانان و ورزش در 14 آوریل از وی ادای احترام کرد. او زمین های مختلف ورزشی را در مرکز ملی تعالی هامیرپور در هیماچال پرادش افتتاح کرد. انوراگ تاکور در همین رابطه با بیان اینکه افتتاح فضاهای مختلف ورزشی به نفع ورزشکاران و آماده سازی آنها برای بازی های ملی خواهد بود، گفت: امروز در مرکز ملی تعالی در حمیرپور، زمین های مختلف ورزشی افتتاح و تحویل داده شده است. به عموم توسعه زیرساختی جدید در آینده انجام خواهد شد. این امر با مربیان و امکانات خوب به نفع ورزشکاران خواهد بود. ورزشکاران با گذراندن دوره های آموزشی در مرکز ملی تعالی در بازی های ملی حضور خواهند داشت.»