FTA در کارت های بین هند و اسرائیل | اخبار

18 آوریل 2023، 06:25 عصر ISTمنبع: ANI

نیر برکات، وزیر اقتصاد اسرائیل در 18 آوریل گفت: تجارت آزاد تجاری بین اسرائیل و هند با وزرای هند مورد بحث قرار خواهد گرفت. FTA باید در زمینه های مختلفی از جمله کشاورزی و فناوری بهداشتی باشد. اقتصاد هند در حال افزایش است و سومین اقتصاد جهان است. آنچه من در اینجا می بینم یک فرصت بزرگ متقابل است و ما اینجا هستیم تا از آن استفاده کنیم.»