FM Sitharaman 10 هزار کرور اضافی برای Garib Kalyan Rojgar Yojana اعلام کرد | اخبار

12 نوامبر 2020 ، 10:40 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

نیرمالا سایتارامان ، وزیر دارایی اتحادیه در 12 نوامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در پایتخت ملی ، در مورد نخست وزیر گاریب کالان روژگار یوژانا (PMGKRY) صحبت کرد. وی گفت ، “هزینه اضافی 10،000 دلار کرور برای نخست وزیر Garib Kalyan Rojgar Yojana در سال مالی جاری تأمین می شود.” وزیر امور خارجه افزود: “این اقتصاد روستایی را تسریع می کند.”